Sâmbătă, 2018-03-24, 5:42 PM
Bine aţi venit Vizitator | RSS

Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Târnăveni

Acasă » 2015 » Octombrie » 20 » Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreţinere
2:19 PM
Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreţinere

ANUNŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU” TÂRNĂVENI

Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant

de muncitor întreţinere şcoală – normă întreagă  (rezultat în urma pensionării)

 

În conformitate cu HG 1027 /11.11.2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească conform art.3 al Regulamentului - cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele:

 

I.     CONDIŢII GENERALE DE PARTICPARE LA CONCURS

■        Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

■        Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

■        Vârsta minimă reglementată de prevederile legale

■        Capacitatea deplină de exerciţiu

■        Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate

■        Îndeplinirea condiţiilor de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs

■ Candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face -o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

II.     CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

■        Studii medii

■        Calificare profesională în unul din domeniile: instalaţii/ mecanic/electric/zugrav/fochist; prioritate are  persoana cu calificare CLASA C pentru administrarea centralei termice

■        Competenţe specifice calificării profesionale

■        Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii Securităţii în Muncă şi PSI

■        Abilităţi de relaţionare- comunicare cu întreg personalul din învăţământ

■        Abilităţi de muncă în echipă

■        Disponibilitate la program flexibil

■        Răspunde de inventarul încredinţat

■        Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor din fişa postului

■        Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru

■        Domiciliul în localitatea Târnăveni- prioritate

 

III.     DOSARUL DE CONCURS

■        Cerere de înscriere la concurs adresată conducerii instituţiei organizatoare

■        Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz

■        Copia documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice

■        Copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor

■        Declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

■        Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI  DE  OCUPARE  A  POSTULUI  DE  MUNCITOR ÎNTREŢINERE  ŞCOALĂ

■  Legea nr.319 /2006 privind protecţia şi securitatea în muncă

CAPITOLUL IV - OBLIGAŢIILE LUCRĂTORILOR

CAPITOLUL V – SUPRAVEGHEREA SĂNĂTĂŢII

CAPITOLUL VI - COMUNICAREA, CERCETAREA, ÎNREGISTRAREA Şl RAPORTAREA EVENIMENTELOR

CAPITOLUL VII - GRUPURI SENSIBILE LA RISCURI

■  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

CAPITOLUL I-DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL II - OBLIGAŢII PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

 

CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMĂTOARELE PROBE:

-  SELECŢIA DOSARELOR

-  PROBA SCRISĂ

 - INTERVIU

 

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la secretariatul Şcolii Gimnaziale ,,AVRAM IANCU” Târnăveni, str. Şoimilor, nr. 27, conform graficului.

 

Etapa de concurs

Data / perioada

Observaţii

Depunerea dosarelor de înscriere

19.10-30.10.2015 între orele 9-14

Şcoala Gimnazială ,,AVRAM IANCU” Târnăveni

Verificarea şi validarea dosarelor

02.11.2015

Şcoala Gimnazială ,,AVRAM IANCU” Târnăveni

Publicarea  listei candidaţilor după  etapa de verificare şi validare a dosarelor

03.11.2015

Şcoala Gimnazială ,,AVRAM IANCU” Târnăveni

Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

03.11.2015,

până la ora 10

Şcoala Gimnazială ,,AVRAM IANCU” Târnăveni

Afişarea rezultatelor după contestaţii

04.11.2015

ora 11

Şcoala Gimnazială ,,AVRAM IANCU” Târnăveni

Desfăşurarea concursului

Proba scrisă și proba practică

Interviu

05.11.2015

ora 9

ora 11

Şcoala Gimnazială ,,AVRAM IANCU” Târnăveni

Afişarea rezultatelor

6.11.2015,

ora 15

Şcoala Gimnazială ,,AVRAM IANCU” Târnăveni

Depunerea contestaţiilor

9.11.2015

până la ora 12

Şcoala Gimnazială ,,AVRAM IANCU” Târnăveni

Afişarea rezultatelor finale

10.11.2015, ora 12

Şcoala Gimnazială ,,AVRAM IANCU” Târnăveni

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale ,,Avram Iancu” Târnăveni; telefon 0265-446551.

 

NOTĂ:

ANGAJAREA  PE  POST  SE  VA  FACE  DUPĂ  PENSIONAREA  ANTICIPATĂ  A  TITULARULUI  POSTULUI.

 

Vizualizări: 567 | Adăugat de: aiancu | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar
Calendar
«  Octombrie 2015  »
LnMrMrcJoiVnSaDm
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Copyright MyCorp © 2018
Creaţi un website gratuit prin uCoz